Saltar ao contido

Visor de indicadores

A implantación do Plan de Acción da Axenda Urbana das Pontes require dun sistema de indicadores para o seguimento e avaliación do cumprimento dos Obxectivos. Desta maneira, poderase coñecer a evolución dos resultados das actuacións implantadas, así como adaptar esta estratexia aos novos escenarios.

Nos seguintes apartados podes consultar os indicadores de seguimento e avaliación para cada un dos Obxectivos Estratéxicos que persegue esta Axenda.