Saltar ao contido

Xestión sostible dos recursos e economía circular

Obxectivo Estratéxico 4: Facer unha xestión sostible dos recursos e favorecer a economía circular

4.1. SER MÁIS EFICIENTES ENERXETICAMENTE E AFORRAR ENERXÍA

Situación actual: Si

Accións asociadas: 4.1.1. Apostar pola eficiencia enerxética e as enerxías renovables a nivel municipal.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 5.400 MWh = 62.790 tep (6,26 tep/hab/ano)

Accións asociadas: 4.1.1. Apostar pola eficiencia enerxética e as enerxías renovables a nivel municipal

Situación prevista e compromisos a 2030: 5.000 MWh = 58.139 tep (5,79 tep/hab/ano)

4.3. FOMENTAR O CICLO DE MATERIAIS

4.2. OPTIMIZAR E REDUCIR O CONSUMO DE AUGA

Situación actual: Si

Accións asociadas: 4.2.1. Mellorar a xestión da auga a nivel municipal así como sensibilizar á poboación neste ámbito

Situación prevista e compromisos a 2030: Sí

Situación actual: 100%

Accións asociadas: 4.2.1. Mellorar a xestión da auga a nivel municipal así como sensibilizar á poboación neste ámbito

Situación prevista e compromisos a 2030: 100%

4.4. REDUCIR OS RESIDUOS E FOMENTAR A SÚA RECICLAXE

Situación actual: Si

Accións asociadas: 4.4.1 Impulsar a economía circular tanto a nivel cidadán como empresarial

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 323 kg/habitante/ano

Accións asociadas: 4.4.1 Impulsar a economía circular tanto a nivel cidadán como empresarial

Situación prevista e compromisos a 2030: 289 kg/habitante/ano