Saltar ao contido

Territorio, paisaxe e biodiversidade

Obxectivo Estratéxico 1: Ordenar o territorio e facer un uso racional do solo, conservarlo e protexelo

1.1. ORDENAR O SOLO DE MANEIRA COMPATIBLE CO SEU ENTORNO TERRITORIAL

Situación actual: Non

Accións asociadas:

1.1.1. Redacción e aprobación do planeamento urbanístico
1.1.2. Programa de repoboación dos núcleos rurais

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Non procede xa que non hai accións asociadas a este indicador.

Situación actual: 0€

Accións asociadas:

1.1.1. Redacción e aprobación do planeamento urbanístico
1.1.2. Programa de repoboación dos núcleos rurais

Situación prevista e compromisos a 2030: 1.800.000,00 €

1.3. MELLORAR AS INFRAESTRUCTURAS VERDES E AZUIS E VINCULALAS CO CONTEXTO NATURAL.

Situación actual: Non

Accións asociadas: 1.3.1. Renaturalización fluvial do Río Eume.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0m2

Accións asociadas: 1.3.1. Renaturalización fluvial do Río Eume

Situación prevista e compromisos a 2030: 49.999,00 m2

1.2. CONSERVAR E MELLORAR O PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL E PROTEXER A PAISAXE.

Situación actual: Si

Accións asociadas: 1.2.1. Posta en valor da riqueza paisaxística e do patrimonio industrial e natural.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0€

Accións asociadas: 1.2.1. Posta en valor da riqueza paisaxística e do patrimonio industrial e natural.

Situación prevista e compromisos a 2030: 430.000,00 €.

Non procede xa que non hai accións asociadas a este indicador.