Saltar ao contido

Economía urbana

Obxectivo Estratéxico 7: Impulsar e favorecer a Economía Urbana

7.1. BUSCAR A PRODUTIVIDADE LOCAL, A XERACIÓN DE EMPREGO E A DINAMIZACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

Situación actual: Si

Accións asociadas: 7.1.1 Diversificación da estrutura produtiva local para garantir o emprego no municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 1.400.000€

Accións asociadas: 7.1.1 Diversificación da estrutura produtiva local para garantir o emprego no municipio.

Situación prevista e compromisos a 2030: 1.400.000€

7.2. FOMENTAR O TURISMO INTELIXENTE, SOSTIBLE E DE CALIDADE E OS SECTORES CLAVE DA ECONOMÍA LOCAL

Situación actual: Si

Accións asociadas:

7.2.1 Creación de nova Oferta de Aloxamento turístico.
7.2.2 Mellora da contorna do lago mellorando a súa conexión a nivel territorial.
7.2.3 Plan de Turismo Industrial.
7.2.4 Creación dun ente xestor supramunicipal.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: Non se dispón de datos.

Accións asociadas:

7.2.1 Creación de nova Oferta de Aloxamento turístico.
7.2.2 Mellora da contorna do lago mellorando a súa conexión a nivel territorial.
7.2.3 Plan de Turismo Industrial.
7.2.4 Creación dun ente xestor supramunicipal.

Situación prevista e compromisos a 2030: 30.000 visitantes.