Saltar ao contido

Modelo de cidade

Obxectivo Estratéxico 2: Evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente.

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE A COMPACIDADE, O EQUILIBRIO URBANO E A DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

Situación actual: Non

Accións asociadas: 2.1.1. Plan de ampliación de equipamentos e servizos públicos para a poboación dependente

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Non procede xa que non hai accións asociadas a este indicador.

Situación actual: 0m2

Accións asociadas: 2.1.1. Plan de ampliación de equipamentos e servizos públicos para a poboación dependente

Situación prevista e compromisos a 2030: 1.399,00 m2

2.3. GARANTIR A CALIDADE E A ACCESIBILIDADE DOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Situación actual: Si

Accións asociadas: 2.3.1. Reordenación e rexeneración de viarios e espazo público existente.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0m2

Accións asociadas: 2.3.1. Reordenación e rexeneración de viarios e espazo público existente.

Situación prevista e compromisos a 2030: 22,999,00 m2

Non procede xa que non hai accións asociadas a este indicador.

2.5. IMPULSAR A REXENERACIÓN URBANA.

Situación actual: Non

Accións asociadas: 2.5.1 Estratexia de rehabilitación integral de barrios

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0€

Accións asociadas: 2.5.1 Estratexia de rehabilitación integral de barrios

Situación prevista e compromisos a 2030: 700.000€

Situación actual: 0€

Accións asociadas: 2.5.1 Estratexia de rehabilitación integral de barrios

Situación prevista e compromisos a 2030: 700.000€

2.2. GARANTIR A COMPLEXIDADE FUNCIONAL E DIVERSIDADE DE USOS.

2.4. MELLORAR O MEDIO AMBIENTE URBANO E REDUCIR A CONTAMINACIÓN.

Situación actual: Si

Accións asociadas: 2.4.1. Renaturalización e mellora da integración do patrimonio natural próximo

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Non procede xa que non hai accións asociadas a este indicador.

Situación actual: 0m2

Accións asociadas: 2.4.1. Renaturalización e mellora da integración do patrimonio natural próximo

Situación prevista e compromisos a 2030: 300.000,00 m2.

2.6. MELLORAR A CALIDADE E A SUSTENTABILIDADE DOS EDIFICIOS.