Saltar ao contido

Documentos descargables

Neste apartado poderás descargar os documentos emanados do proceso de elaboración do Plan de Acción da Axenda Urbana das Pontes.

Diagnóstico

Neste documento recóllese a análise da situación actual do municipio segundo diferentes ámbitos (sociodemográfico, económico, medioambiental e enerxético, e urbano e territorial), así como atendendo aos Obxectivos Estratéxicos da Axenda Urbana

Diagnóstico e proposta inicial

Plan de Acción Local

Plan de Acción Local

O Plan de Acción inclúe os retos que debe afrontar o municipio, os proxectos e actuacións que se deben impulsar nos vindeiros anos, e as ferramentas para o seu seguimento e avaliación