Saltar ao contido

Resumos executivos

Aquí podes consultar os resumos da documentación emanada do proceso de elaboración do Plan de Acción da Axenda Urbana das Pontes, como son: os resultados do proceso de participación pública, a diagnose da situación do municipio en relación aos Obxectivos Estratéxicos e o propio Plan de Acción a implantar.

Proceso de participación para a elaboración da Axenda Urbana das Pontes

Neste resumo recóllense as vías de participación postas en marcha durante o proceso de elaboración da Axenda, así como os principais resultados do propio proceso participativo

Diagnose da Axenda Urbana das Pontes

Na diagnose exponse a análise da situación actual do municipio en relación cos 10 Obxectivos Estratéxicos aos que debe atender o Plan de Acción

Plan de Acción da Axenda Urbana das Pontes

O Plan de Acción recolle os proxectos e actuacións prioritarios para facer fronte aos retos identificados na diagnose, así como as ferramentas para o seu seguimento e avaliación