Saltar ao contido

Cohesión social e igualdade de oportunidades

Obxectivo Estratéxico 6: Fomentar a cohesión social e buscar a equidade

6.1. FOMENTAR A COHESIÓN SOCIAL E BUSCAR A EQUIDADE

Situación actual: Non procede

Accións asociadas: 6.1.1 Programa de inserción para persoas con discapacidades e diversidades funcionais.

Situación prevista e compromisos a 2030: Non procede

Situación actual: 1.500.000€

Accións asociadas: 6.1.1 Programa de inserción para persoas con discapacidades e diversidades funcionais.

Situación prevista e compromisos a 2030: 1.750.000€

6.2. BUSCAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DESDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO, IDADE E DISCAPACIDADE.

Situación actual: Non

Accións asociadas:

6.2.1 Actualización do IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes.
6.2.2 Plan de Infancia, Adolescencia e Mocidade.
6.2.3 Plan de Convivencia Social e Intercultural.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: Non

Accións asociadas:

6.2.1 Actualización do IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes.
6.2.2 Plan de Infancia, Adolescencia e Mocidade.
6.2.3 Plan de Convivencia Social e Intercultural.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 1.500.000€

Accións asociadas:

6.2.1 Actualización do IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes.
6.2.2 Plan de Infancia, Adolescencia e Mocidade.
6.2.3 Plan de Convivencia Social e Intercultural.

Situación prevista e compromisos a 2030: 1.750.000€