Saltar ao contido

Participación e gobernanza

Obxectivo Estratéxico 10: Mellorar os instrumentos de intervención e gobernanza

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO E DE PLAN ACTUALIZADO, FLEXIBLE E SIMPLIFICADO QUE MELLORE, TAMÉN, A XESTIÓN

Situación actual: Si

Accións asociadas: 10.1.1 Creación dunha Oficina de Planificación Estratéxica.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: Non

Accións asociadas: 10.1.1 Creación dunha Oficina de Planificación Estratéxica.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

10.3. IMPULSAR A CAPACITACIÓN LOCAL E MELLORAR O FINANCIAMENTO

10.2. ASEGURAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ, A TRANSPARENCIA E FAVORECER A GOBERNANZA MULTINIVEL

Situación actual: Non

Accións asociadas: 10.2.1 Plan de participación cidadá.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: Non

Accións asociadas: 10.2.1 Plan de participación cidadá.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: Non

Accións asociadas: 10.2.1 Plan de participación cidadá.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

10.4. DESEÑAR E POÑER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO E DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN

Situación actual: Non

Accións asociadas: 10.4.1 Plan de educación, formación e sensibilización relacionado co Desenvolvemento Sostible.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 100

Accións asociadas: 10.4.1 Plan de educación, formación e sensibilización relacionado co Desenvolvemento Sostible.

Situación prevista e compromisos a 2030: 200