Saltar ao contido

Mobilidade e transporte

Obxectivo Estratéxico 5: Favorecer a proximidade e a mobilidade sostible

5.1. FAVORECER A CIDADE DE PROXIMIDADE

Situación actual: Si

Accións asociadas: 5.1.1. Proxectos de humanización e prioridade peonil.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual:

78,64 %: coche/moto
16,50 %: transporte público
3,88 %: bicicleta
0,90 %: desplazamientos a pé

Accións asociadas: 5.1.1. Proxectos de humanización e prioridade peonil.

Situación prevista e compromisos a 2030:

50 %: coche/moto
25 %: transporte público
15 %: bicicleta
10 %: desplazamientos a pé

Situación actual: Non procede

Accións asociadas: 5.1.1. Proxectos de humanización e prioridade peonil.

Situación prevista e compromisos a 2030: Non procede

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTIBLES

Situación actual: Si

Accións asociadas:

5.2.1 Creación dunha rede de eixos verdes nos principais viais do núcleo.
5.2.2 Mellora da oferta de transporte público, mellorando a conexión a nivel municipal e territorial.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: Non procede.

Accións asociadas:

5.2.1 Creación dunha rede de eixos verdes nos principais viais do núcleo.
5.2.2 Mellora da oferta de transporte público, mellorando a conexión a nivel municipal e territorial.

Situación prevista e compromisos a 2030: Non procede.

Situación actual: Non procede.

Accións asociadas:

5.2.1 Creación dunha rede de eixos verdes nos principais viais do núcleo.
5.2.2 Mellora da oferta de transporte público, mellorando a conexión a nivel municipal e territorial.

Situación prevista e compromisos a 2030: Non procede.