Saltar ao contido

Era dixital

Obxectivo Estratéxico 9: Liderar e fomentar a innovación dixital

9.1. FAVORECER A SOCIEDADE DO COÑECEMENTO E AVANZAR CARA AO DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES INTELIXENTES (SMART CITIES)

Situación actual: Non

Accións asociadas:

9.1.1 Creación de infraestruturas tecnolóxicas.
9.1.2 As Pontes Maker.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0

Accións asociadas:

9.1.1 Creación de infraestruturas tecnolóxicas.
9.1.2 As Pontes Maker.

Situación prevista e compromisos a 2030: 250 personas/ano

9.2. FOMENTAR A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E REDUCIR A FENDA DIXITAL

Situación actual: Non

Accións asociadas:

9.2.1 Integración dixital.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0%

Accións asociadas:

9.2.1 Integración dixital.

Situación prevista e compromisos a 2030: 60%