Saltar ao contido

Cambio climático

Obxectivo Estratéxico 3: Previr e reducir os efectos do cambio climático e mellorar a resiliencia

3.1. ADAPTAR O MODELO URBANO AOS EFECTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO E AVANZAR NA SÚA PREVENCIÓN

3.3. MELLORAR A RESILIENCIA FRONTE AO CAMBIO CLIMÁTICO

Situación actual: Si

Accións asociadas: 3.3.1 Promover proxectos que melloren a resiliencia fronte ao cambio climático

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 1.000.000,00 m2

Accións asociadas: 3.3.1 Promover proxectos que melloren a resiliencia fronte ao cambio climático

Situación prevista e compromisos a 2030: 7.000.000,00 m2

3.2. REDUCIR AS EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO

Situación actual: Si

Accións asociadas: 3.2.1 Implementar estratexias “cero emisións” na contorna urbana

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 1.126 Tn/ano (redución do 6%)

Accións asociadas: 3.2.1 Implementar estratexias “cero emisións” na contorna urbana

Situación prevista e compromisos a 2030: 1.407 Tn/ano (redución do 7,5%)