Saltar ao contido

Vivenda

Obxectivo Estratéxico 8: Garantizar o acceso a vivienda

8.1. FOMENTAR A EXISTENCIA DUN PARQUE DE VIVENDA ADECUADO A PREZO ALCANZABLE

Situación actual: Non

Accións asociadas: 8.1.1 Creación dun parque de vivenda pública en alugueiro para colectivos con dificultades de acceso.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 0

Accións asociadas: 8.1.1 Creación dun parque de vivenda pública en alugueiro para colectivos con dificultades de acceso.

Situación prevista e compromisos a 2030: 70

Situación actual: 32

Accións asociadas: 8.1.1 Creación dun parque de vivenda pública en alugueiro para colectivos con dificultades de acceso.

Situación prevista e compromisos a 2030: 100

8.2. GARANTIR O ACCESO Á VIVENDA, ESPECIALMENTE DOS COLECTIVOS MÁIS VULNERABLES

Situación actual: Non

Accións asociadas: 8.2.1 Incentivar a saída ao mercado das vivendas baleiras e/o abandonadas do parque inmobiliario.

Situación prevista e compromisos a 2030: Si

Situación actual: 40

Accións asociadas: 8.2.1 Incentivar a saída ao mercado das vivendas baleiras e/o abandonadas do parque inmobiliario.

Situación prevista e compromisos a 2030: 150